وقتی سیدحسن خمینی راننده هاشمی رفسنجانی شد +عکس

اخیرا هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با یکدیگر به شمال سفر کرده بودند.

روزنامه ایران

مجله اینترنتی

label, , , , , , , ,

About the author