وهابیت با قبر مشکل ندارد با صاحب قبر مشکل دارد

وهابیت با قبر مشکل ندارد با صاحب قبر مشکل دارد
آیت‌الله نجم‌‌الدین طبسی با استناد به ساختن قبر برای افرادی شاخص از اهل سنت همچون شیخین، بخاری و ابوحنیفه و عدم تخریب آنها در طول تاریخ، تصریح کرد: مشکل وهابیت با شیعه و امت اسلام، زیارت قبور و عزاداری و سینه زنی نیست بلکه وهابیت با صاحب قبور مشکل دارد.

وهابیت با قبر مشکل ندارد با صاحب قبر مشکل دارد

آیت‌الله نجم‌‌الدین طبسی با استناد به ساختن قبر برای افرادی شاخص از اهل سنت همچون شیخین، بخاری و ابوحنیفه و عدم تخریب آنها در طول تاریخ، تصریح کرد: مشکل وهابیت با شیعه و امت اسلام، زیارت قبور و عزاداری و سینه زنی نیست بلکه وهابیت با صاحب قبور مشکل دارد.
وهابیت با قبر مشکل ندارد با صاحب قبر مشکل دارد

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author