ویژگی منحصربفرد امام مهدی(عج) در میان اهل بیت(ع)

ویژگی منحصربفرد امام مهدی(عج) در میان اهل بیت(ع)
امام عصر عجل الله تعالی فرجه خصوصیت روشنی دارند که در دیگر امامان معصوم(ع) پوشیده داشته می شد و آن وراثت زمین است.

ویژگی منحصربفرد امام مهدی(عج) در میان اهل بیت(ع)

امام عصر عجل الله تعالی فرجه خصوصیت روشنی دارند که در دیگر امامان معصوم(ع) پوشیده داشته می شد و آن وراثت زمین است.
ویژگی منحصربفرد امام مهدی(عج) در میان اهل بیت(ع)

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author