پاسخ امام سجاد(ع) به وزیر کشور بحرین

ضیاء البحرینی خاطرنشان کرد، این اظهاراتِ وزیر کشور نشان دهنده ضعف و شکستی است که نظام آل خلیفه به آن دچار شده است.

باشگاه خبری ورزشی

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author