پدر و مادرم به فدایش…!

حضرت معصومه علیهاالسلام از قبیل امامزاده‌های مطلق نیست که هنگام زیارت او، زیارت‌نامه مطلق امامزاده‌ها خوانده شود، بلکه زیارت مخصوص به خود دارد…

دانلود سریال و آهنگ

آپدیت نود32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author