پنج پیام مهم شیخ الازهر در سفر اندونزی

سفر آقای احمد الطیب شیخ الازهر به اندونزی ، توجه بسیاری از رسانه های منطقه ای و بین المللی را به خود جلب کرد. اما شیخ الازهر در همان آغاز سفر و ضمن حضور در مجلس حکمای اندونزی تاکید کرد که شیعه و سنی دو بال اسلام هستند.

اخبار دنیای تکنولوژی

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author