پوستر رسمی «روز جهانی حجاب» در سال 2016 +عکس

روز اول فوریه که به عنوان «روز جهانی حجاب» نا‌م‌گذاری شده است؛ در این روز زنان غیر مسلمان و حتی مسلمانانی که بطور معمول حجاب ندارند به استفاده از روسری دعوت می‌شوند.

تکنولوژی جدید

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author