پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس
عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.

پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

عیاد حنا شاکر ۸۵ ساله از جوانی حافظ و معلم قرآن بود و تاکنون حفظ قرآن کریم را به ۱۵۰۰ مسلمان آموزش داده است.
پیرمرد مسیحی که حافظ قرآن است +عکس

خرید بک لینک رنک 3

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author