پیش‌بینی عجیب عالم مشهور از مرگ یک نوزاد

پیش‌بینی عجیب عالم مشهور از مرگ یک نوزاد
مرگ مسئله ایست که همه با آن رودررو خواهند شد، حال برخی در اوایل تولد، بعضی در جوانی و یکی هم در سن پیری به آن دچار می‌شود…

پیش‌بینی عجیب عالم مشهور از مرگ یک نوزاد

مرگ مسئله ایست که همه با آن رودررو خواهند شد، حال برخی در اوایل تولد، بعضی در جوانی و یکی هم در سن پیری به آن دچار می‌شود…
پیش‌بینی عجیب عالم مشهور از مرگ یک نوزاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author