چرا برخی دوست دارند عیب دیگران را افشا کنند؟

چرا برخی دوست دارند عیب دیگران را افشا کنند؟
امیرالمؤمنین علی علیه السلام علت افشای عیب مردم از سوی برخی افراد را بیان فرمودند.

چرا برخی دوست دارند عیب دیگران را افشا کنند؟

امیرالمؤمنین علی علیه السلام علت افشای عیب مردم از سوی برخی افراد را بیان فرمودند.
چرا برخی دوست دارند عیب دیگران را افشا کنند؟

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author