چرا خانم ها مهریه دارند؟

فلسفه مهریه چیست و چرا مهریه آنقدر مهم است كه در عقد نامه نوشته می شود؟

خبرگذاری اصفحان

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author