چشمه‌ تمام نشدنی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: قرآن کلامی است محکم و استوار قرآن کتابی است که آب می‌دهد و آبش تمامی ندارد. چشمه‌اش تمام شدنی نیست، همه را سیراب می‌کند.

اخبر جهان

افق

label, , , , , , , , , , ,

About the author