چند درصد مردم مشهد در سال گذشته به حرم امام رضا(ع) نرفتند +نمودار

چند درصد مردم مشهد در سال گذشته به حرم امام رضا(ع) نرفتند +نمودار
آمار زیر توسط دفتر مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری مشهد منتشر شد.

چند درصد مردم مشهد در سال گذشته به حرم امام رضا(ع) نرفتند +نمودار

آمار زیر توسط دفتر مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری مشهد منتشر شد.
چند درصد مردم مشهد در سال گذشته به حرم امام رضا(ع) نرفتند +نمودار

بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author