یکی از زیباترین مساجد جهان در هند +عکس

یکی از زیباترین مساجد جهان در هند +عکس
مسجد جاما در هند، یکی از زیباترین مساجد جهان است که به مسجد جامع نیز شهرت دارد.

یکی از زیباترین مساجد جهان در هند +عکس

مسجد جاما در هند، یکی از زیباترین مساجد جهان است که به مسجد جامع نیز شهرت دارد.
یکی از زیباترین مساجد جهان در هند +عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author