آهنگی که در حکم کفر و شرک است /معرفی مادر دنیا +عکس

آهنگی که در حکم کفر و شرک است /معرفی مادر دنیا +عکس
این مبلغ مصری که موسیقی را حرام می داند ، پیش از این اعلام کرده بود: آهنگ ” ای مصر ! زیباترین نام جهانی ” در حکم کفر و شرک به خدا است.

آهنگی که در حکم کفر و شرک است /معرفی مادر دنیا +عکس

این مبلغ مصری که موسیقی را حرام می داند ، پیش از این اعلام کرده بود: آهنگ ” ای مصر ! زیباترین نام جهانی ” در حکم کفر و شرک به خدا است.
آهنگی که در حکم کفر و شرک است /معرفی مادر دنیا +عکس

بک لینک رنک 1

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author