آیا جایز است، شخصی برای غلبه بر شهوت حرام، آسیبی به جسم خویش برساند؟

اگر شخصی بداند که با ضرر زدن به جسم خود مثل سوزاندن دست یا زخم کردن و …، در لحظاتی که شهوت بر او غلبه می‌کند، می‌تواند از ارتکاب گناه جلوگیری کند، آیا چنین کاری جایز است؟

دانلود سریال

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author