احترام ویژه یک عالم به آقازاده ها!

احترام ویژه یک عالم به آقازاده ها!
سیره بزرگان دین ما در برابر کسی که از او علم آموخته‌اند بر پایه احترام و ادب فراوان است و گاهی حکایات بسیار عجیبی در این مورد از علما می‌بینیم که درک و فهم آن برای ما راحت نیست و مسلماً ادب کردن به استاد مقدمه اولیه علم‌آموزی است.

احترام ویژه یک عالم به آقازاده ها!

سیره بزرگان دین ما در برابر کسی که از او علم آموخته‌اند بر پایه احترام و ادب فراوان است و گاهی حکایات بسیار عجیبی در این مورد از علما می‌بینیم که درک و فهم آن برای ما راحت نیست و مسلماً ادب کردن به استاد مقدمه اولیه علم‌آموزی است.
احترام ویژه یک عالم به آقازاده ها!

خرید بک لینک

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author