اختلاف علمای مصری بر سر افسانه ولنتاین

درحالی که در بیشتر کشورهای اسلامی علما، افسانه ولنتاین را از آن جهت که یک رسم رومی و مسیحی است، بدعت می‌دانند، برگزاری این سنت وارداتی غرب اما در مصر به‌ کشمکش میان شیوخ این کشور تبدیل شده است.

مرجع سلامتی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author