ارادت جهان پهلوان تختي به امام رضا(ع)

تختی قبل از هر مسابقه برون مرزی به پابوسی امام رضا(ع) می‌آمد.

دانلود آهنگ جدید

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author