اصلاحات آموزشی سعودی برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی

اصلاحات آموزشی سعودی برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از عرب‌نیوز، ترویج اسلامِ میانه‌رو یکی از وعده‌های شاهزاده محمدبن‌سلمان است. احمد بن‌ محمد العیسی، روز سه‌شنبه اظهار کرد: «وزارت آموزش و پرورش برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی برنامۀ تحصیلی مدارس و محتوای کتاب‌های درسی را بازبینی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که اهداف و برنامه‌های ممنوع گروه اخوان‌المسلمین در آنها بازتاب نداشته باشد.»

او افزود: «چنین کتاب‌هایی از مدارس و دانشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند و افرادی که از این گروه‌ها و ایدئولوژی گروه‌های افراطی جانبداری می‌کنند اخراج می‌شوند.»

در سپتامبر 2017 نیز یک دانشگاه دولتی بزرگ در عربستان سعودی اعلام کرد که کارکنانی را که مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین هستند اخراج خواهد کرد.

در اوایل ماه مارچ، شاهزاده محمدبن‌سلمان در مصاحبه‌ای با شبکۀ تلویزیونی CBS گفت: مدارس عربستان سعودی توسط عناصر اخوان‌المسلمین مورد «تجاوز» قرار گرفته است و این باعث شده است که عربستان سعودی به عنوان سازمانی تروریستی و در کنار گروه‌های ستیزه‌جو همچون القاعده و داعش قرار بگیرد.

ولی‌عهد عربستان پیش از این نیز گام‌هایی برای کاهش محدودیت‌های اجتماعی، همچون محدود کردن نقش پلیس امنیت اخلاقیِ مذهبی، دادن مجوز برگزاری کنسرت‌های عمومی و صدور مجوز رانندگی برای زنان، برداشته بود.

 
 

اصلاحات آموزشی سعودی برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از عرب‌نیوز، ترویج اسلامِ میانه‌رو یکی از وعده‌های شاهزاده محمدبن‌سلمان است. احمد بن‌ محمد العیسی، روز سه‌شنبه اظهار کرد: «وزارت آموزش و پرورش برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی برنامۀ تحصیلی مدارس و محتوای کتاب‌های درسی را بازبینی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که اهداف و برنامه‌های ممنوع گروه اخوان‌المسلمین در آنها بازتاب نداشته باشد.»

او افزود: «چنین کتاب‌هایی از مدارس و دانشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند و افرادی که از این گروه‌ها و ایدئولوژی گروه‌های افراطی جانبداری می‌کنند اخراج می‌شوند.»

در سپتامبر 2017 نیز یک دانشگاه دولتی بزرگ در عربستان سعودی اعلام کرد که کارکنانی را که مظنون به ارتباط با اخوان‌المسلمین هستند اخراج خواهد کرد.

در اوایل ماه مارچ، شاهزاده محمدبن‌سلمان در مصاحبه‌ای با شبکۀ تلویزیونی CBS گفت: مدارس عربستان سعودی توسط عناصر اخوان‌المسلمین مورد «تجاوز» قرار گرفته است و این باعث شده است که عربستان سعودی به عنوان سازمانی تروریستی و در کنار گروه‌های ستیزه‌جو همچون القاعده و داعش قرار بگیرد.

ولی‌عهد عربستان پیش از این نیز گام‌هایی برای کاهش محدودیت‌های اجتماعی، همچون محدود کردن نقش پلیس امنیت اخلاقیِ مذهبی، دادن مجوز برگزاری کنسرت‌های عمومی و صدور مجوز رانندگی برای زنان، برداشته بود.

 
 

اصلاحات آموزشی سعودی برای مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author