اعلام انزجار از توهین وزیر میانماری به مسلمانان

اعلام انزجار از توهین وزیر میانماری به مسلمانان
وزیر امور مذهبی و فرهنگی میانمار به دلیل اظهارات توهین‌آمیزش درباره مسلمانان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

اعلام انزجار از توهین وزیر میانماری به مسلمانان

وزیر امور مذهبی و فرهنگی میانمار به دلیل اظهارات توهین‌آمیزش درباره مسلمانان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
اعلام انزجار از توهین وزیر میانماری به مسلمانان

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author