افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در ماه مبارک رمضان

افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در ماه مبارک رمضان
ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجد پیامبر(ص) از افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در شکل توسعه یافته آن در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.

افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در ماه مبارک رمضان

ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجد پیامبر(ص) از افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در شکل توسعه یافته آن در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد.
افتتاح کامل مطاف مسجد الحرام در ماه مبارک رمضان

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author