اولین مرکز رسمی ازدواج موقت که با 20 دلار صیغه جاری می کند

اولین مرکز رسمی ازدواج موقت که با 20 دلار صیغه جاری می کند
افتتاح این مرکز ازدواج با موافقت مراجع قانونی ذی ربط صورت گرفته و 16 هتل در استان های مختلف به منظور مهیا شدن مکان عروس و داماد اختصاص داده است.

اولین مرکز رسمی ازدواج موقت که با 20 دلار صیغه جاری می کند

افتتاح این مرکز ازدواج با موافقت مراجع قانونی ذی ربط صورت گرفته و 16 هتل در استان های مختلف به منظور مهیا شدن مکان عروس و داماد اختصاص داده است.
اولین مرکز رسمی ازدواج موقت که با 20 دلار صیغه جاری می کند

بک لینک رنک 3

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author