اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود

اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی سلمان: آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم کشورم در بهترین شرایط باشند.

اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود

حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی سلمان: آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم کشورم در بهترین شرایط باشند.
اولین واکنش شیخ علی سلمان به صدور حکم حبس خود

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author