اولین کاروان صلح شورای حکمای مسلمان در نیجریه

اولین کاروان صلح شورای حکمای مسلمان در نیجریه
شورای حکمای مسلمان اولین کاروان خارجی صلح خود در سال جاری را تحت نظر شیخ احمد طیب رئیس این شورا روانه نیجریه کرد.

اولین کاروان صلح شورای حکمای مسلمان در نیجریه

شورای حکمای مسلمان اولین کاروان خارجی صلح خود در سال جاری را تحت نظر شیخ احمد طیب رئیس این شورا روانه نیجریه کرد.
اولین کاروان صلح شورای حکمای مسلمان در نیجریه

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author