بازداشت خواننده رپ به جرم توهین به اسلام

بازداشت خواننده رپ به جرم توهین به اسلام
نیروهای پلیس مالزی خواننده رپ این کشور را به جرم اهانت به اسلام و مقدسات دینی در هنگام بازگشت از یک سفر خارجی در فرودگاه کوالالامپور بازداشت کردند.

بازداشت خواننده رپ به جرم توهین به اسلام

نیروهای پلیس مالزی خواننده رپ این کشور را به جرم اهانت به اسلام و مقدسات دینی در هنگام بازگشت از یک سفر خارجی در فرودگاه کوالالامپور بازداشت کردند.
بازداشت خواننده رپ به جرم توهین به اسلام

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author