با این عمل خدا را دنبال برآورده شدن نیاز تان بفرستید!

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مسجدها، خود و اهلشان با بركت‏‌اند، خود و اهلشان آراسته‏‌اند، آنها و اهلشان در امان‏‌اند.

free download movie

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author