بحث های سیاسی در حج ممنوع!

بحث های سیاسی در حج ممنوع!
وزارت اوقاف مصر دیروز، ۳۰ مرداد از تمام مبلغان و علمایی که امسال به همراه زائران بیت‌الله الحرام راهی سفر حج می‌شوند، خواست تا از هرگونه بحث یا اظهار نظر سیاسی خودداری کنند.

بحث های سیاسی در حج ممنوع!

وزارت اوقاف مصر دیروز، ۳۰ مرداد از تمام مبلغان و علمایی که امسال به همراه زائران بیت‌الله الحرام راهی سفر حج می‌شوند، خواست تا از هرگونه بحث یا اظهار نظر سیاسی خودداری کنند.
بحث های سیاسی در حج ممنوع!

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author