برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟

برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟
سخنران مسجد مقدس جمکران در سخنانی شیوه دعا برای حضرت مهدی(عج) و تعجیل در فرج ایشان را تشریح کرد.

برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟

سخنران مسجد مقدس جمکران در سخنانی شیوه دعا برای حضرت مهدی(عج) و تعجیل در فرج ایشان را تشریح کرد.
برای ظهور حضرت حجّت چگونه دعا کنیم؟

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author