تأیید حکم اعدام فعال شیعه در عربستان

تأیید حکم اعدام فعال شیعه در عربستان
دادگاه استیناف سعودی، حکم اعدام “علی المشیخص” را تأیید کرد.

تأیید حکم اعدام فعال شیعه در عربستان

دادگاه استیناف سعودی، حکم اعدام “علی المشیخص” را تأیید کرد.
تأیید حکم اعدام فعال شیعه در عربستان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author