تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقه

تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقه
درگیری بین حق و باطل ضروری و اجتناب ناپذیر است. تنش بر سر “الله” است. وقتی ما دنبال خدای خودمان و آن‌ها هم دنبال دنیای خودشان هستند، امکان مصالحه نیست. در این جنگ دو طرف خسارت می بینند و کشته می شوند، فقط تفاوت یک‌جاست، «الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت».

تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقه

درگیری بین حق و باطل ضروری و اجتناب ناپذیر است. تنش بر سر “الله” است. وقتی ما دنبال خدای خودمان و آن‌ها هم دنبال دنیای خودشان هستند، امکان مصالحه نیست. در این جنگ دو طرف خسارت می بینند و کشته می شوند، فقط تفاوت یک‌جاست، «الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت».
تحلیل استاد میرباقری از جنگ افروزی آمریکا در منطقه

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author