توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان

توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان
فقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و بدانند که آنها هم از نعمت‌های دیگری برخوردارند که اغنیا برخوردار نیستند.

توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان

فقرا در کمبودها و فقر و ناداری باید صبر و شکیبایی داشته باشند و بدانند که آنها هم از نعمت‌های دیگری برخوردارند که اغنیا برخوردار نیستند.
توصیه آیت الله بهجت به فقرا و محرومان

فروش بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author