توصیه های پدرانه هاشمی رفسنجانی به کارشناس شبکه وهابی! +فیلم

توصیه های پدرانه هاشمی رفسنجانی به کارشناس شبکه وهابی! +فیلم
مهدی خزعلی که سابقه تاریکی در فعالیت های سیاسی دارد، با مشارکت در شبکه وهابی اظهار می کند پیش از آمدن به برنامه، با هاشمی رفسنجانی دیداری داشته است.

توصیه های پدرانه هاشمی رفسنجانی به کارشناس شبکه وهابی! +فیلم

مهدی خزعلی که سابقه تاریکی در فعالیت های سیاسی دارد، با مشارکت در شبکه وهابی اظهار می کند پیش از آمدن به برنامه، با هاشمی رفسنجانی دیداری داشته است.
توصیه های پدرانه هاشمی رفسنجانی به کارشناس شبکه وهابی! +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author