توهین شبکه وهابی به شهدای مدافع حرم افغان +فیلم

توهین شبکه وهابی به شهدای مدافع حرم افغان +فیلم
این کارشناس وهابی اظهار می کند افرادی که در سوریه شهید می شوند، هیچ نیت دینی ندارند و همه افکار آنها سیاسی است و اصلا نمی توان آنان را شهید نامید!!

توهین شبکه وهابی به شهدای مدافع حرم افغان +فیلم

این کارشناس وهابی اظهار می کند افرادی که در سوریه شهید می شوند، هیچ نیت دینی ندارند و همه افکار آنها سیاسی است و اصلا نمی توان آنان را شهید نامید!!
توهین شبکه وهابی به شهدای مدافع حرم افغان +فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author