جوان خوش سیمایی که خداوند به او افتخار می کند

جوان خوش سیمایی که خداوند به او افتخار می کند
امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند؛ خداوند نزد فرشتگان به جوانی که جوانی اش را در طاعت الهی قرار داده، افتخار می کند.

جوان خوش سیمایی که خداوند به او افتخار می کند

امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند؛ خداوند نزد فرشتگان به جوانی که جوانی اش را در طاعت الهی قرار داده، افتخار می کند.
جوان خوش سیمایی که خداوند به او افتخار می کند

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author