حبس خانگی امام جمعه الاحساء عربستان

دستگاه امنیتی رژیم سعودی به منظور جلوگیری از سخنرانی امام جمعه الاحساء دستور حبس خانگی وی را صادر کرده است.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author