حج تمتع ۹۵ در هاله‌ای از ابهام

حج تمتع ۹۵ در هاله‌ای از ابهام
عدم دعوت از زائران ایرانی برای حج تمتع ۹۵ با بهانه تراشی‌ها و توهین‌های بی‌حد سعودی‌ها حکایت از این دارد که کم‌ترین خردجمعی در عربستان حاکم نیست.

حج تمتع ۹۵ در هاله‌ای از ابهام

عدم دعوت از زائران ایرانی برای حج تمتع ۹۵ با بهانه تراشی‌ها و توهین‌های بی‌حد سعودی‌ها حکایت از این دارد که کم‌ترین خردجمعی در عربستان حاکم نیست.
حج تمتع ۹۵ در هاله‌ای از ابهام

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author