حرم مطهر امام کاظم(ع) سیاهپوش شد +عکس

حرم مطهر امام کاظم(ع) سیاهپوش شد +عکس
روز گذشته پرچم گنبد مطهر حرم آن حضرت در مراسمی با شکوه و سرشار از حزن و اندوه تعویض شد و پرچم سیاه عزاداری بر فراز گنبد مطهر حرم این امام برافراشته شد تا نشانی از عزاداری و اندوه شیعیان به خاطر فرا رسیدن ایام شهادت ایشان باشد.

حرم مطهر امام کاظم(ع) سیاهپوش شد +عکس

روز گذشته پرچم گنبد مطهر حرم آن حضرت در مراسمی با شکوه و سرشار از حزن و اندوه تعویض شد و پرچم سیاه عزاداری بر فراز گنبد مطهر حرم این امام برافراشته شد تا نشانی از عزاداری و اندوه شیعیان به خاطر فرا رسیدن ایام شهادت ایشان باشد.
حرم مطهر امام کاظم(ع) سیاهپوش شد +عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author