حمله به مسلمانان در فرانسه سه برابر شده است

وزیر کشور فرانسه گفت سال 2014 در مجموع 133 حمله به مسلمانان گزارش شده بود.

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author