خطبه های نمازجمعه مسجدالحرام به فارسی ترجمه می شوند!

خطبه های نمازجمعه مسجدالحرام به فارسی ترجمه می شوند!
مقامات رژیم آل‌سعود در جدیدترین اقدامات تبلیغاتی خود برای نشر و گسترش اندیشه‌های تندرو و گمراه وهابیت، از ترجمه خطبه‌های مسجد الحرام به زبان فارسی خبر دادند.

خطبه های نمازجمعه مسجدالحرام به فارسی ترجمه می شوند!

مقامات رژیم آل‌سعود در جدیدترین اقدامات تبلیغاتی خود برای نشر و گسترش اندیشه‌های تندرو و گمراه وهابیت، از ترجمه خطبه‌های مسجد الحرام به زبان فارسی خبر دادند.
خطبه های نمازجمعه مسجدالحرام به فارسی ترجمه می شوند!

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author