خوردن کدام آبزیان حرام است؟

خوردن کدام آبزیان حرام است؟
خداوند در آیات قرآن پاکیزه‌ها را حلال و ناپاکی‌ها را حرام اعلام کرده است اما حکم شرعی تناول گوشت انواع حیوانات توسط پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) تشریح شده است.

خوردن کدام آبزیان حرام است؟

خداوند در آیات قرآن پاکیزه‌ها را حلال و ناپاکی‌ها را حرام اعلام کرده است اما حکم شرعی تناول گوشت انواع حیوانات توسط پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) تشریح شده است.
خوردن کدام آبزیان حرام است؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author