در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم

در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم
در این شب کسی بدنیا می‌آیند که خودشان در موقع تولد فرمودند که صدق و عدل خدا در این وجود است.

در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم

در این شب کسی بدنیا می‌آیند که خودشان در موقع تولد فرمودند که صدق و عدل خدا در این وجود است.
در خواست آیت الله وحید خراسانی از مردم

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author