دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟
حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.

دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.
دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author