رابطه عمیق دوستانه یک مسیحی با یک مسلمان در فلسطین!

رابطه عمیق دوستانه یک مسیحی با یک مسلمان در فلسطین!
«کمال ترزی»، شهروند مسیحی فلسطینی در نوار غزه است که همه روزه به دوست مسلمان روشندل خود کمک می‌کند تا نمازهای یومیه را در مسجد به صورت جماعت اقامه کند.

رابطه عمیق دوستانه یک مسیحی با یک مسلمان در فلسطین!

«کمال ترزی»، شهروند مسیحی فلسطینی در نوار غزه است که همه روزه به دوست مسلمان روشندل خود کمک می‌کند تا نمازهای یومیه را در مسجد به صورت جماعت اقامه کند.
رابطه عمیق دوستانه یک مسیحی با یک مسلمان در فلسطین!

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author