راهپیمایی مسلمانان و مسیحیان در شرق فرانسه

راهپیمایی مسلمانان و مسیحیان در شرق فرانسه
صدها تن از مسلمانان و مسیحیان برای نشان دادن «اتحاد خود در برابر تروریسم»، دیروز (شنبه) «راهپیمایی برادرانه» ای را در شهر «لیون» در شرق فرانسه برگزار کردند.

راهپیمایی مسلمانان و مسیحیان در شرق فرانسه

صدها تن از مسلمانان و مسیحیان برای نشان دادن «اتحاد خود در برابر تروریسم»، دیروز (شنبه) «راهپیمایی برادرانه» ای را در شهر «لیون» در شرق فرانسه برگزار کردند.
راهپیمایی مسلمانان و مسیحیان در شرق فرانسه

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author