روحانی میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

روحانی میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی به رهبر کاتولیک های جهان، میلاد فرخنده پیامبر دوستی و برادری، حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال 2017 میلادی را به وی و تمامی پیروان آن مبشر صلح و عدالت در سرتاسر جهان تبریک گفت.

روحانی میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی به رهبر کاتولیک های جهان، میلاد فرخنده پیامبر دوستی و برادری، حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال 2017 میلادی را به وی و تمامی پیروان آن مبشر صلح و عدالت در سرتاسر جهان تبریک گفت.
روحانی میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author