سخاوتمند کیست؟/عکس

سخاوتمند كسى است كه از اموال خود و براى رضاى خدا سخاوت داشته باشد.

دانلود فیلم جدید

شهرداری

label, , , , , , , ,

About the author