سه چیزی که در نبودش پریشانی است

امام صادق علیه السلام در کلامی ارزشمند سه چیزی که اگر مردم هر شهری نداشته باشند گرفتار پشیمانی می شوند را بیان فرموده اند.

خبرگذاری اصفحان

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author