عظمت حضرت خدیجه باید بیان شود

عظمت حضرت خدیجه باید بیان شود
حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت: برپایی همایش و مراسم های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی کمترین قدردانی از چهره های تاثیر گذار و فداکار اسلام است که بزرگداشت آنان در واقع بیان عظمت ایشان است که در مورد حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام باید بگویم دارای ویژگی هایی هستند که در دیگر همسران پیامبراکرم(س) کمتر وجود دارد.

عظمت حضرت خدیجه باید بیان شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت: برپایی همایش و مراسم های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی کمترین قدردانی از چهره های تاثیر گذار و فداکار اسلام است که بزرگداشت آنان در واقع بیان عظمت ایشان است که در مورد حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام باید بگویم دارای ویژگی هایی هستند که در دیگر همسران پیامبراکرم(س) کمتر وجود دارد.
عظمت حضرت خدیجه باید بیان شود

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author