عظمت فاطمه از زبان پیامبر (ص)

عظمت فاطمه از زبان پیامبر (ص)
امروز خورشید وجود فاطمه(س) جهان را روشن ساخت. زمین خاکی از ظلمت مادّی برون آمد و نور آسمانی را در خود دید.

عظمت فاطمه از زبان پیامبر (ص)

امروز خورشید وجود فاطمه(س) جهان را روشن ساخت. زمین خاکی از ظلمت مادّی برون آمد و نور آسمانی را در خود دید.
عظمت فاطمه از زبان پیامبر (ص)

دانلود سریال و آهنگ

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author